Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[24.03.2021]

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

на 27.03.2021 г. изтича срокът, в който избирател спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление до кмета на общината/кметство заявление за отстраняване на непълноти и грешки в изборните списъци (Приложение №8-НС)

.

на 29 март 2021 г. изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението се подава в писмена форма по образец (Приложение №14-НС), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за вписването им в избирателния списък по настоящ адрес.

.

на 31 март 2021 г. изтича срокът, в който избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място от община Гоце Делчев могат да подадат заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК.

Заявлението се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни.

Още информация вижте тук >>

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg