English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.03.2021]

ПРОВЕДЕ СЕ СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ "НАШИЯТ ОБЩ ПЪТ КЪМ СЪВМЕСТНОТО БЪДЕЩЕ"

На 15-ти и 16-ти март 2021 се проведе семинар УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА КУЛТУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА – ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО по проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е партньор в проекта.

Семинарът се проведе съвместно с македонските партньори от гр. Щип, които се включиха в лекциите онлайн. Лектор на семинара бе г-жа Симана Марковска, експерт по туризъм и маркетинг. В рамките на два дена всичките 20 участника слушаха за дефинитивни рамки на културата и културния туризъм, бе направен съвместен анализ и оценка на културните ресурси на трансграничния район България – Северна Македония с оглед развитието на устойчив туризъм, както и за интерпретацията на културното наследство като механизъм за развитие на устойчив туризъм – въведение, инструментариум, видове.

Участниците работиха в групи за разработване на интерпретативна презентация за културен обект, разработване на интерпретативен културен маршрут, културна проява и писмена интерпретация на културното наследство.

Семинарът е част от предвидените дейности по проекта за устойчиво използване на културните ресурси на двата региона за развитие на туризма. Предстоящи дейности са разработване на дигитални промоционални материали чрез използване на 3D технологията и мобилно приложение за идентифициране на туристическите места в областта на културата в двата региона, както и съвместно участие на партньорите в ежегодни културни събития от двете страни на границата.

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и фокусът му е върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културата, фестивални и творчески възможности за обмени между публичните институции и други заинтересовани страни в туристическия сектор, чрез организиране на събития по проекта, трансфер на знания и опит, организиране на тематични ученически посещения, разработване на различни ICT приложения и разработване на 3D видео.

Водещ бенефициент на проекта е Център за развитие на Източния плански регион – Щип, Република Северна Македония.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg