Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[02.03.2021]

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТРЯБВА ДА ГИ РЕГИСТРИРАТ В СРОК ДО 31 МАРТ 2021 Г.

Поради зачестилите случаи на изоставяне на кучета на територията на общината, както и това че, собствениците не изпълняват своите задължения при отглеждане на домашни любимци: не ги предоставят на регистриран ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване, не ги регистрират в общинска администрация, не спазват своите задължения за заплащане на такса за притежаване на куче, кметът на община Гоце Делчев издаде нарочна заповед. Тя има за цел и намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху тяхната популация на територията на общината, намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от кучета, увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета. В заповедта, кметът на общината разпорежда на всички собственици на кучета на територията на община Гоце Делчев, да ги регистрират в общинска администрация по реда на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и да заплатят такса за притежаване на куче, съгласно чл.116, ал.1 от Закона за местните данъци и такси в срок до 31.03.2021 г.

След изтичане на горепосочения срок ще се извършват проверки за регистрация на кучета и заплатена такса за притежаване на куче на територията на общината.

На нарушителите ще бъдат наложени административни наказания съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Закона за местните данъци и такси.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg