English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[09.02.2021]

С ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЩЕ БЪДЕ САНИРАНА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В СЕЛО МОСОМИЩЕ

"Проект прилагащ мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ "Пролет", с.Мосомище" на община Гоце Делчев по програма “Красива България“ бе одобрен и през тази година предстои неговото реализиране.

Проектът включва: въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата – топлоизолиране на външни стени и покрив; доставка и монтаж на нов котел за преминаване към изгаряне на пелети, подмяна на тръбна мрежа и отоплителни тела в сутерен; направа на метална конструкция и покриване на открити тераси на втори етаж. С изпълнение на енергоспестяващите мерки, сградата ще премине в енергиен клас „С“ и ще се постигне цялостна завършеност на обновяването й.

Общата стойност на проекта e 228 701 лв, от които общинското съфинансиране е в размер на 118 925 лева.

През последните години община Гоце Делчев със собствени средства, етапно е извършила частични ремонти в сградата на ОДЗ „Пролет“ с. Мосомище. През 2018 г. с финансиране от Проект „Красива България“ беше извършен вътрешен ремонт на детската градина – подменена бе дограма на прозорци и врати, извършен ремонт на стени и тавани, санитарни помещения, подмяна на настилка, подмяна на тръбна мрежа и отоплителни тела на първи и втори етаж, подмяна на ел.инсталация и пожароизвестителна инсталация, изградена соларна инсталация, доставени 4 броя детски съоръжения.

Това е поредната детска градина на територията на община Гоце Делчев, която ще бъде напълно обновена и в нея ще бъдат създадени прекрасни условия за отглеждане и възпитание на децата, както и за работа на персонала. ОДЗ „Пролет“ с. Мосомище се посещава от 70 деца, за които се грижат 13 души персонал.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg