English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[20.01.2021]

ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2021 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗАПОЧВА НА 21-ВИ ЯНУАРИ

Данъчна кампания за 2021 година за местни данъци и такси за община Гоце Делчев ще започне на 21.01.2021 г. Вече е възможно заплащане на задълженията за данък моторни средства и заплащането на патентен данък. До 31.01.2021г. заплатилите патентен данък за цялата година ще се възползват от 5 % отстъпка.

Данъчнозадължените лица могат да изплатят пълния размер на задълженията си за данък моторни превозни средства, недвижими имоти и такса битови отпадъци до 5 май /тъй като 30 април е почивен ден/ и да получат 5 % отстъпка. След тази дата, те ще могат да платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври.

До 15 Февруари всички задължени лица ще получат уведомителни писма за размера на своите задължения и сроковете за плащане.

Местните данъци и такси могат да бъдат платени на касите, намиращи се на ул.„Търговска“ №18, етаж 3. От 01.02.2021 г. до 05.05.2021 г. те ще работят с непрекъснато работно време в часовете от 08:00 до 17:00 часа. Плащането може да се направи по банков път, чрез ПОС терминал, както и от всеки офис на Изипей и интернет системата Ипей.

За селата в община Гоце Делчев, Лъжница, Корница, Брезница и Господинци плащането на задължения за местни данъци и такси е възможно в самите кметства.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg