English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[23.12.2020]

ЗАБРАНИ ПРИ ТЪРГОВИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Уважаеми съграждани,

.

Във връзка с празниците по посрещането на Новата година ви напомняме забраните при търговията и използването на пиротехнически средства, а именно:

1.Търговия и съхранение на пиротехнически средства се извършва от физически и юридически лица притежаващи съответното разрешително, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества;

2. Забранява се продажбата на фойерверки:

- от категория 1: фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум и които са предназначени за употреба в ограничени пространства, включително фойерверки, предназначени за употреба в жилищни сгради, на лица под 12 години,

- от категория 2: фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства, на лица под 16 години, и

- от категория 3: фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени са за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве - на лица под 18 години;

3. Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

4. Забранено е:

- откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;

- съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или в барабана;

- носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:

а) културни мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие;

б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

в) в обществени заведения за хранене и увеселение;

г) в молитвени домове, храмове и манастири;

д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;

е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;

ж) неогнестрелни оръжия на обществени места;

- употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, с изключение на пиротехническите изделия за превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.

- хвърлянето на бомбички, ракети, факли и други подобни взривни и запалителни

предмети по улиците, училищата, парковете, спортните и културни сгради и съоръжения и други обществени места.

При нарушение на забраните се носи административнонаказателна отговорност по Закона за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев

Посрещането на Нова година обикновено се свързва с празнични илюминации, шумни веселия и пожелания за по-добро бъдеще. Нека запазим положителния заряд и не излизаме от границите на нормалността.

.

Весело посрещане на Новата 2021 година!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg