Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[22.12.2020]

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА ОТ 00.00 Ч. НА 22.12.2020 Г. ДО 31.01.2021 Г.

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД

.

ЗАПОВЕД

№ РД-01-1156/ 21.12.2020 г.

гр. Благоевград

.

На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции, във връзка с Решение №855 на Министерския съвет от 25.11.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение№ 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г., Решение №418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г., Решение №482 на Министерския съвет от 15.07.2020г., Решение №525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г., Решение №609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. и Решение №673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г., и въведените противоепидемични мерки на територията на страната, и във връзка с предложение с вх. №07-499/21.12.2020 г. в РЗИ – Благоевград на Общински кризисен щаб – Гоце Делчев за въвеждане на временни допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Гоце Делчев за периода от 00:00 часа на 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г., и след съгласуване с Областния оперативен щаб – Благоевград ,

.

ВЪВЕЖДАМ:

.

I. Временни противоепидемични мерки на територията на Гоце Делчев за периода от 00:00 часа на 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г., както следва:

.

1. Забранява се излизането на непълнолетни лица за времето от 21.00 ч. до 06.30 ч. без основателна причина – посещение на личен лекар, лечебно заведение, аптека и магазин за хранителни стоки.

.

II. Копие от настоящата заповед да се връчи на кмета на община Гоце Делчев за сведение, изпълнение и контрол.

.

.

Д-р Калоян Калоянов

Директор на РЗИ Благоевград

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg