Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.12.2020]

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2021 Г. Е 35 318 000 ЛВ.

Публично обсъждане на проекто - бюджета за 2021 година на община Гоце Делчев се проведе днес в съответствие с противоепидемичните мерки в страната. На него присъстваха кметът на общината Владимир Москов, директорът на Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ Йорданка Ендрева, главният счетоводител на общината Антоанета Пенкова, Асан Имамов – началник отдел „Местно икономическо развитие и проекти“ и председателят на Общински съвет Гоце Делчев – Димитър Балтаджиев.

Очакваният общ размер на проекто -бюджета на община Гоце Делчев за 2021 г. възлиза на 35 318 000 лв. без преходния остатък на 31.12.2020 г. От тях приходите с държавен характер са 26 818 000 лв., а тези с общински характер – 8 500 000 лв., като от тях собствените приходи на общината се очаква да бъдат 6 280 190 лв. Заради пандемията, планираните местни приходи се очаква да бъдат с 19 % по-ниски в сравнение с тези в бюджет 2020 г. Причината са намалелите постъпления по отношения на наеми и такси за детските градини и яслата.

Осигурени са средства за нормалното функциониране на всички дейности на територията на общината, за изпълнението на целеви ремонти, както и за реализирането на европейски проекти.

До 15 януари проекто-бюджетът е отворен за обсъждане. Всеки може да направи предложение или препоръка, да изкаже мнение и становище по бюджета за следващата година. По закон той трябва да бъде внесен в Общинския съвет най-късно до 15 февруари 2021 година.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg