English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.12.2020]

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2021 Г. Е 35 318 000 ЛВ.

Публично обсъждане на проекто - бюджета за 2021 година на община Гоце Делчев се проведе днес в съответствие с противоепидемичните мерки в страната. На него присъстваха кметът на общината Владимир Москов, директорът на Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ Йорданка Ендрева, главният счетоводител на общината Антоанета Пенкова, Асан Имамов – началник отдел „Местно икономическо развитие и проекти“ и председателят на Общински съвет Гоце Делчев – Димитър Балтаджиев.

Очакваният общ размер на проекто -бюджета на община Гоце Делчев за 2021 г. възлиза на 35 318 000 лв. без преходния остатък на 31.12.2020 г. От тях приходите с държавен характер са 26 818 000 лв., а тези с общински характер – 8 500 000 лв., като от тях собствените приходи на общината се очаква да бъдат 6 280 190 лв. Заради пандемията, планираните местни приходи се очаква да бъдат с 19 % по-ниски в сравнение с тези в бюджет 2020 г. Причината са намалелите постъпления по отношения на наеми и такси за детските градини и яслата.

Осигурени са средства за нормалното функциониране на всички дейности на територията на общината, за изпълнението на целеви ремонти, както и за реализирането на европейски проекти.

До 15 януари проекто-бюджетът е отворен за обсъждане. Всеки може да направи предложение или препоръка, да изкаже мнение и становище по бюджета за следващата година. По закон той трябва да бъде внесен в Общинския съвет най-късно до 15 февруари 2021 година.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg