Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[10.11.2020]

190 ПОТРЕБИТЕЛИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЕ ОБСЛУЖВАТ ПО ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ОТ COVID 19

От месец април 2020 г. Общинската администрация изпълнява проект № BG05M9ОP001-2.101-0055-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, Компонент 3, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Той е насочен към най-уязвимите от COVID 19, наши съграждани. По проекта са назначени 33 човека, на които се предоставят дезинфектанти и лични предпазни средства. Те обслужват 190 потребители в цялата община, за които се осигуряват:

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

• заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

От тези услуги могат да се възползват:

• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

• Хора с увреждания и техните семейства;

• самотен родител с дете/деца до 12 г., който е в невъзможност да оставя детето/децата си сам/и.

• Хора поставени под карантина заради корона вируса.

Ако имате интерес към предлаганите услуги по проекта, на Ваше разположение е специален телефонен номер - 0884 50 30 68.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg