English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[10.11.2020]

190 ПОТРЕБИТЕЛИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЕ ОБСЛУЖВАТ ПО ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ОТ COVID 19

От месец април 2020 г. Общинската администрация изпълнява проект № BG05M9ОP001-2.101-0055-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, Компонент 3, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Той е насочен към най-уязвимите от COVID 19, наши съграждани. По проекта са назначени 33 човека, на които се предоставят дезинфектанти и лични предпазни средства. Те обслужват 190 потребители в цялата община, за които се осигуряват:

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

• заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите).

От тези услуги могат да се възползват:

• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

• Хора с увреждания и техните семейства;

• самотен родител с дете/деца до 12 г., който е в невъзможност да оставя детето/децата си сам/и.

• Хора поставени под карантина заради корона вируса.

Ако имате интерес към предлаганите услуги по проекта, на Ваше разположение е специален телефонен номер - 0884 50 30 68.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg