English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[20.10.2020]

ТВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ!!!

Уважаеми съграждани, изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим единствено заедно с отговорност и дисциплина.

Общинския кризисен щаб, апелира към гражданите за отговорно поведение на всеки един от нас при спазването на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19, а именно:

.

 спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 метра на открито и закрито;

.

 ползването на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата в закрити обществени места, в т. ч. в лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, автогари, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп граждани, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др.;

.

 всички лица, когато се намират в транспортни средства за обществен превоз са длъжни да имат поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата;

.

 преустановяване провеждането на груповите празненства на открито и закрито (в т.ч. сватби, годежи, кръщенета, концерти и други празненства);

.

 контролиране на достъпа да обществени места и търговски обекти за недопускане на струпване на хора и спазване на минималната физическа дистанция;

.

 ползването на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа на открити обществени места пред търговски обекти, банкомати, заведения за бързо хранене и др.

.

 всяко лице с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) да се изолира и потърси лекарска помощ.

.

Основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена и физическа дистанция.

.

БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ КЪМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!!!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg