English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[01.10.2020]

ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

В община Гоце Делчев започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 г. кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 или получени в Информационния център за административно обслужване.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, като за община Гоце Делчев преброителите ще са 73 (гр.Гоце Делчев – 37; с.Баничан – 2; с.Борово - 3; с.Брезница - 9; с.Буково - 2; с.Господинци - 2; с.Делчево - 1; с.Добротино и с.Попови ливади - 1; с.Корница - 5; с.Лъжница - 5 и с.Мосомище - 6), контрольорите - 22 (гр.Гоце Делчев – 12; с.Баничан – 1; с.Борово - 1; с.Брезница - 2; с.Буково и с.Господинци - 1; с.Добротино и с.Попови ливади - 1; с.Корница - 1; с.Лъжница - 1 и с.Мосомище - 1).

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с "работно време" от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80-100 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Кандидатите за преброители и контрольори могат да подават необходимите документи до 30 октомври 2020 г. в Центъра за информационно обслужване, ул. Царица Йоанна № 2, всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

.

Сайт: Преброяване 2021:

Още информация вижте тук >>

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg