Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[25.08.2020]

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕ НА ВТОРО ОУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"

Община Гоце Делчев организира провеждане на заключителни информационни събития по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. както следва:

• Заключителна пресконференция по проекта;

• Официална церемония по „откриване на обект“ - „Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев;

Събитията ще се проведат на 27 август 2020г. от 09,30 часа в двора на Второ основно училище „Гоце Делчев“, гр.Гоце Делчев, ул.Гоце Делчев №13.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и включва цялостно обновяване (включително оборудване и обзавеждане) на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg