English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[20.07.2020]

АПЕЛ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СПАЗВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

Уважаеми съграждани,

.

Във връзка с продължаващата извънредна епидемична обстановка в страната и разпространението на COVID-19 на територията на община Гоце Делчев, Общинският кризисен щаб апелира към гражданите за отговорно поведение на всеки един от нас при спазването на противоепидемичните мерки, въведени от министъра на здравеопазването, а именно:

- спазване на физическа дистанция най-малко от 1.5 метра;

- в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанцни, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., да се ползват защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.)

- колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито се провеждат без публика.

- културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на заповед №РД-01-402/15.07.2020 г.

- груповите празненства на открито и закрито (в т.ч. сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра;

- контролиране на достъпа да обществени места и търговски обекти за недопускане на струпване на хора и спазване на минималната физическа дистанция;

- всяко лице с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други) да се изолира и потърси лекарска помощ;

- основният начин за предпазване от COVID-19 е спазването на висока лична хигиена и физическа дистанция.

Всички дейности трябва да се извършват при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповеди №РД-01-402 и №РД-01-403 от 15.07.2020 г.

.

Приканваме гражданите да бъдат отговорни към себе си и един към друг!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg