Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[13.07.2020]

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА И КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В ТРУДНОДОСТЪПНИ И ОТДАЛЕЧЕНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ОБЩИНА ПАГАЙО“,

На 13.07.2020 г. от 11:00 часа в заседателна зала на Общински съвет – гр. Гоце Делчев на ул. Царица Йоанна 2 се проведе пресконференция по Проект: „Подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги в труднодостъпни и отдалечени населени места на трансграничния район на Община Гоце Делчев и Община Пагайо“, акроним MED4ALL, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9a.02 от 05.09.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020

Събитието бе организирано, за да представи целта на проекта, която е свързана с намаляване неравенствата по отношение на здравния статус и подобряване достъпа до качествени здравни услуги – първична медицинска/доболнична помощ в трудно достъпните/отдалечени места чрез въвеждането на телемедицина в трансграничния регион.

Проектните дейности се изпълняват в няколко основни етапа, включващи: оборудване на здравните пунктове в селата Брезница и Лъжница, мобилен медицински кабинет и здравния център в гр. Гоце Делчев, изграждане на комуникационна свързаност и инсталиране на специализиран софтуер.

В рамките на проекта са обновени и оборудвани местните здравни служби в селата Брезница и Лъжница, както и Медицинския център на Гоце Делчев. За МБАЛ „Иван Скендеров“ е закупен медицински автомобил, предназначен и оборудван за извършване на мобилни медицински прегледи и тестове на пациенти. Трите медицински центрове са снабдени с ново медицинско обзавеждане, инструменти и консумативи. Закупени са медицински апарати и уреди, предимно предназначени за сърдечно - съдова диагностика, стерилизация, както и комуникационна техника и конфигурации.

Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 -2020.

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на община Гоце Делчев и по никакъв начин не може да бъде считано, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, управляващия орган и Съвместния секретариат.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg