Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.07.2020]

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „КЛИМАТИЗИРАЩИ СЕ ЗДРАВНИ ИНСТИТУЦИИ“

На 7 юли 2020 година в гр. Гоце Делчев се проведе откриваща конференция по проект „Климатизиращи се здравни институции“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е водещ бенефициент на проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните дейности и очакваните резултати от реализирането им. Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и е пряко адресиран към едно от основните предизвикателства за човечеството – изменението на климата и последствията от изменението на климата във всяка област на човешкото общество. Съществува силен и нарастващ глобален научен консенсус, че затоплянето на климата е факт и се отразява пагубно на човешкото здраве. Ето защо целта на проекта е да укрепи здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития. Част от дейностите предвиждат мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – електрическо инсталиране и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW и ремонт на Вътрешно отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев. Очаквани резултати от реализация на проекта са ресурсна ефективност за МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев чрез изграждане на фотоволтаична инсталация и ремонт на Вътрешно отделение, подобряване на капацитета, квалификацията, знанията в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики; изработени две стратегии с определени мерки за смекчаване и приемане последствията от изменение на климата; провеждане на кампания за повишаване на обществената осведоменост и работа в мрежа и разработване на уеб платформа. Партньори на Община Гоце Делчев в проекта са Клинична болница за обществено здраве – Щип, Република Северна Македония.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg