English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[07.07.2020]

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „КЛИМАТИЗИРАЩИ СЕ ЗДРАВНИ ИНСТИТУЦИИ“

На 7 юли 2020 година в гр. Гоце Делчев се проведе откриваща конференция по проект „Климатизиращи се здравни институции“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е водещ бенефициент на проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните дейности и очакваните резултати от реализирането им. Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и е пряко адресиран към едно от основните предизвикателства за човечеството – изменението на климата и последствията от изменението на климата във всяка област на човешкото общество. Съществува силен и нарастващ глобален научен консенсус, че затоплянето на климата е факт и се отразява пагубно на човешкото здраве. Ето защо целта на проекта е да укрепи здравните системи при справяне със заплахите за здравето, породени от изменението на климата, включително спешните ситуации, свързани с екстремни метеорологични събития. Част от дейностите предвиждат мерки за смекчаване и приемане изменението на климата в Гоце Делчев – електрическо инсталиране и изграждане на фотоволтаични системи до 30kW и ремонт на Вътрешно отделение в МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев. Очаквани резултати от реализация на проекта са ресурсна ефективност за МБАЛ „Иван Скендеров“ гр. Гоце Делчев чрез изграждане на фотоволтаична инсталация и ремонт на Вътрешно отделение, подобряване на капацитета, квалификацията, знанията в областта на заболяванията, свързани с изменението на климата, чрез използване на иновативни решения, модерно оборудване и практики; изработени две стратегии с определени мерки за смекчаване и приемане последствията от изменение на климата; провеждане на кампания за повишаване на обществената осведоменост и работа в мрежа и разработване на уеб платформа. Партньори на Община Гоце Делчев в проекта са Клинична болница за обществено здраве – Щип, Република Северна Македония.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg