Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[06.07.2020]

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „НАШИЯТ ОБЩ ПЪТ КЪМ СЪВМЕСТНОТО БЪДЕЩЕ“

На 6-ти юли 2020 се проведе откриваща конференция по проект „Нашият общ път към съвместното бъдеще“. Организатор на събитието бе Община Гоце Делчев, която е партньор в проекта. На състоялата се конференция бяха представени целите, най-важните дейности и очакваните резултати от реализирането им.

Проектът е финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG – IPA CBC България – Северна Македония и фокусът му е върху развитието и насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на културата, фестивални и творчески възможности за обмени между публичните институции и други заинтересовани страни в туристическия сектор, чрез организиране на събития по проекта, трансфер на знания и опит, организиране на тематични ученически посещения, разработване на различни ICT приложения и разработване на 3D видео.

Една от основните цели е да се създадат подходящи условия за развитие на подрастващото поколение чрез подобряване на съществуващата материалната база и осигуряване на възможност за насърчаване на младежките дейности и обмен.

Ето защо се предвижда реконструкция и преустройство на съществуващ общински детски лагер в с. Попови ливади в информационно - посетителски център, с необходимата съпътстваща инфраструктура, предназначена за продължителен престой на ученици и подрастващи по време на организирани събития, провеждане на зелени училища и съвместни тематични инициативи – семинари, обучения, художествени изяви и др. между училищата, в зоната на активно трансгранично сътрудничество с пограничните общини между Република България и Република Северна Македония.

Други предвидени дейности са организиране на публични мероприятия за устойчиво използване на културните ресурси на двата региона за развитие на туризма – семинари, обучения, пресконференции; разработване на дигитални промоционални материали чрез използване на 3D технологията и мобилно приложение за идентифициране на туристическите места в областта на културата в двата региона и съвместно участие на партньорите в ежегодни културни събития от двете страни на границата.

Водещ бенефициент на проекта е Център за развитие на Източния плански регион – Щип, Република Северна Македония.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg