English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[03.07.2020]

ОТКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "НАШИЯТ ОБЩ ПЪТ КЪМ СЪВМЕСТНОТО БЪДЕЩЕ"

Община Гоце Делчев организира откриваща пресконференция в изпълнение на проект "Нашият общ път към съвместното бъдеще", договор за субсидия №. РД-02-29-155/12.07.2019, финансиран от ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма „България – Македония“ CCI2014TC16I5CB006,

Събитието ще се проведе на 06 юли 2020, в зала за събития на Ловно-рибарско дружество „Сокол“, ул. Ал. Стамболийски 13 в гр. Гоце Делчев от 11 часа.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg