English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[26.06.2020]

ОТКРИВАНЕ НА ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНКА“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 29 ЮНИ

Община Гоце Делчев организира официална церемония по „откриване на обект“ Детска градина „КАЛИНКА“ гр.Гоце Делчев - цялостно обновена по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Със средства от проекта беше извършен цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата и дворното пространство. Доставено бе ново оборудване и обзавеждане.

Откриването на обекта ще се проведе от 10,00 часа на 29 юни 2020г (понеделник) в двора на детска градина „КАЛИНКА“, гр.Гоце Делчев, ул.Драгоман №15.

Проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., Приоритетна оc 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" и включва цялостно обновяване на три общински образователни заведения – 1 основно училище и 2 детски градини.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg