English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[23.06.2020]

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОРГАНИЗИРА СЪБИТИЕ НА ОТКРИТО ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА“, АКРОНИМ SOSEDEE

На 22.06.2020 г. Община Гоце Делчев организира Събитие на открито в градския парк за представяне на проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, акроним SoSEDEE, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9c.01от 27.07.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014 – 2020 г. Партньори в изпълнението на проекта са: Община Гоце Делчев – водещ партньор, SOS Детски селища Гърция, Катедра Научно управление и технологии гр. Кавала, Елински международен университет, Гърция.

В рамките на инициативата бяха представени целите и изпълнените до момента проектни дейности. Ключово значение за общината и региона има създаденото ново общинско социално предприятие „Цветен град“, чиято модерна технологична оранжерия бе официално открита вчера. В нея ще се отглеждат семена, цветя и листнодекоративни растения, които ще се използват за зацветяване на обществените пространства в града. Новото социално предприятие предоставя възможност за трудова заетост и придобиване на нови професионални умения за хората от уязвимите групи в региона.

Присъстващите на събитието получиха информационни брошури, в които са обобщени основните резултати по проекта: разработеният предварителен бизнес план за развитие на социалното предприятие, осъщественото проучване на тема „Профил на социалното предприемачество в трансграничната зона“, както и за проведената обучителна програма за социалния предприемач.

Жители от община Гоце Делчев, както и от съседните населени места, получиха от изработените в рамките на проекта тениски и керамични чаши.

Координаторите на проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, благодариха на всички за проявения интерес и участие в Събитието на открито.

Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) INTERREG V-A Гърция-България 2014 -2020.

........................................................................................................................................................................

Тази публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието й е отговорност единствено на община Гоце Делчев и по никакъв начин не може да бъде считано, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, управляващия орган и Съвместния секретариат.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg