English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[17.06.2020]

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОРАНЖЕРИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА"

Община Гоце Делчев има удоволствието да Ви покани на пресконференция за официално откриване на изградената оранжерия по проект „Подкрепа на социалните предприятия и насърчаване на заетостта“, акроним SoSEDEE, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ №B2.9c.01 от 27.07.2017 г. по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V- А Гърция – България 2014 – 2020 г.

Събитието ще се проведе на 22.06.2020 г. (понеделник), от 11:00 ч., в двора на оранжерията на ул. Пейо Яворов №1 в гр. Гоце Делчев.

След това, от 14:00 часа на беседката в Градския парк, ще се проведе Събитие на открито. Инициативата цели да запознае широката общественост с целите и положителните ефекти от изпълнението на проекта.

Заповядайте! Очакваме ви!

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg