Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.06.2020]

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Община Гоце Делчев в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003-001-C01 „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, обявява прием на документи на кандидати за професионални приемни семейства.

С приоритет са кандидатите, които искат да се грижат за дете/ца във възрастова група от 10 /десет/ до 18 /осемнадесет/години, без предпочитания на пол и етническа принадлежност.

На 24.06.2020 г. от 9.00 до 17.00 ч. ще се проведе информационна кампания в офиса на ОЕПГ, находящ се на ул. „Солун” № 20, ет.1 / бившата сграда на Здравна каса/.

Всеки желаещ да кандидатства на място, ще бъде консултиран от представители на Областен екип по приемна грижа и териториалната Дирекция за социално подпомагане.

Изпълнението на дейностите по горепосоченото ще се извършват при строго съблюдаване на всички противоепидемични мерки.

Повече информация може да получите на телефон: 0892 089450 - Областен екип по приемна грижа.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg