English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.06.2020]

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,

.

Община Гоце Делчев

.

О Р Г А Н И З И Р А

.

публично обсъждане на Отчета на бюджета за 2019 година на община Гоце Делчев включващ:

.

1.Отчет на годишния разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

2. Отчет на бюджетните средства за 2019 г.

3.Отчет на чуждите средства за 2019 г.

.

Публичното обсъждане ще се проведе на 25 юни 2020 г. от 10.00 часа в залата на Общински съвет гр.Гоце Делчев

Обявата за публичното обсъждане е публикувана на официалната интернет страница на община Гоце Делчев: www.gotsedelchev.bg на 15.06.2020 г.

.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0888 006 080 (ц), в.2111 или 2041 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 ч.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg