Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[27.05.2020]

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛАТА В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВЪЗОБНОВЯВАТ РАБОТА ОТ 1 ЮНИ 2020 Г.

Детските градини и яслата в община Гоце Делчев ще започнат да приемат деца от 1 юни, а тези директори, които са решили, че им е нужна още подготовка, могат да сторят това и от 2 юни. След направено подробно проучване на нагласите на родителите от страна на детските учители е ясно, че голяма част от семействата ще поемат риска да изпратят децата си на детска градина, като основната причина е изчерпани отпуски. Препоръката на община Гоце Делчев, съгласувана с указанията на МОН, е групите да не бъдат повече от 15 деца, а при децата в яслена възраст не повече от 10.

В своя специална заповед кметът Владимир Москов разпорежда на директорите на детските заведения строго да спазват заповедта и указанията на здравния министър, както и предписанията на РЗИ - Благоевград за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от страна на персонала. Родителите трябва да попълнят декларации за информирано съгласие, като без този документ децата няма да бъдат приемани в детските заведения.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg