English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[05.05.2020]

ЗАВЕДЕНИЯТА СЪС ЗОНИ НА ОТКРИТО МОГАТ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ, СПАЗВАЙКИ ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Със заповед №249/03.05.2020 г. на министърът на здравеопазването от 06.05.2012 г. се допуска ресторантите, кафе сладкарниците, питейните заведения и тези за бързо обслужване се разрешава да работят с клиенти на откритите си търговски площи (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки:

а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство;

б) обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или защитен шлем;

в) да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител, а тоалетните на всеки час;

г) да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

д) препоръчително е носенето на ръкавици

Контролът за спазването на изискванията е изцяло на Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ и РЗИ - Благоевград.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg