English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[05.05.2020]

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

З А П О В Е Д

№280

Гоце Делчев, 05.05.2020 г.

.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8, предвид Решението на Народното събрание на Република България за обявяване на извънредно положение върху цялата територия на Република България, прието на 13.03.2020 г. във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19 и решение на Общинския кризисен щаб,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

1. Отменя т. 9 от заповед №197 от 16.03.2020 г., доп. и изм. със заповед №203 от 18.03.2020 г., заповед №214 от 27.03.2020 г. и заповед №235/10.04.2020 г., считано от 06.05.2020 г., както следва:

2. Лицата, извършващи търговска дейност чрез вендинг автомати, разположени на публични места, включително и в сгради, следва да предприемат следните действия:

- да извършват допълнителна обработка на вендинг автоматите с дезинфенктанти, с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие. Честотата на извършване на дезинфекцията, следва да е съобразена с времето на въздействие на прилагания дезинфектант.

- Пространството пред вендинг апаратите при възможност да се оразмери – с указателни табели за спазване на дистанция от най-малко 1.5-2 м между чакащите клиенти.

3. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg