Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.04.2020]

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

З А П О В Е Д

№246

Гоце Делчев, 16.04.2020 г.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, предвид препоръките на Националния оперативен щаб и заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и решение на Общинския кризисен щаб,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

1. Изменям т. 1 от заповед №197 от 16.03.2020 г., доп. и изм. със заповед №203 от 18.03.2020 г., заповед №214 от 27.03.2020 г. и заповед №235/10.04.2020 г., считано от 21.04.2020 г., както следва:

1. На обекти, които произвеждат и търгуват на място собствена продукция (баничарници, обекти за закуски и сладкарски изделия), се разрешава продажбата на гише и доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания:

- извършване на редовна дезинфекция, включително и около търговските обекти;

- задължително е ползването на предпазни средства (маски и други) от продавачи и клиенти;

- спазването на дистанция между клиентите най-малко 1,5 – 2 метра;

- забранено е консумацията на закуски, сладкарски изделия и други пред и около търговските обектите;

- продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им;

ІІ. При установено нарушение на противоепидемичните мерки търговските обекти ще бъдат незабавно затваряни.

ІІІ. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

V. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник-кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев, за сведение и изпълнение.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg