Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.04.2020]

ЗАПОЧНА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН ПРЕЗ 2020 Г.

Със своя заповед, кметът на община Гоце Делчев определи мерките, които трябва да бъдат спазвани по време на пожароопасния сезон през 2020 г. Той започна от началото на м.април и ще продължи до 30.11.2020 год.

За този период е забранено паленето на стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи; паленето на огън и пушенето при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време.

При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огъня в огнището е напълно угаснал.

Ако забележите пожар, уведомете незабавно противопожарната служба на тел. 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство.

При нарушаване на разпоредбите, глобата е в размер от 100 до 500 лева., а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg