English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[16.04.2020]

ЗАПОЧНА ПОЖАРООПАСНИЯ СЕЗОН ПРЕЗ 2020 Г.

Със своя заповед, кметът на община Гоце Делчев определи мерките, които трябва да бъдат спазвани по време на пожароопасния сезон през 2020 г. Той започна от началото на м.април и ще продължи до 30.11.2020 год.

За този период е забранено паленето на стърнища, сухи треви и храсти за почистване на пасища, ниви, градини и вилни места в горите от горския фонд и в селскостопански земи; паленето на огън и пушенето при пребиваването в селскостопанските земи през пожароопасните периоди и при ветровито време.

При запалване на огън на пожарообезопасените и обозначените с указателни табели места, гражданите са длъжни да спазват противопожарните мерки преди и по време на ползването на огнището и да не напускат мястото преди да се убедят, че огъня в огнището е напълно угаснал.

Ако забележите пожар, уведомете незабавно противопожарната служба на тел. 112, както и най-близкото кметство и държавно лесничейство.

При нарушаване на разпоредбите, глобата е в размер от 100 до 500 лева., а при повторно нарушение от 500 до 1000 лева.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg