English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[20.03.2020]

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИ НА ОБЕКТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Уважаеми съграждани,

.

Във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание и въведените противоепидемичните мерки със Заповед №РД-01-124 от 13 март 2020 г., допълнена със заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г. и Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г. общинска администрация е подготвила и внесла за разглеждане в Общински съвет – Гоце Делчев предложение за икономически мерки облекчаващи наемателите на имоти – общинска собственост.

Предлага се общинският съвет:

1. Да освободи от заплащането на наемни вноски, за срока на извънредното положение, наемателите на нефункциониращи обекти – общинска собственост.

2. Да разсрочи дължимите наемни вноски за срок от три месеца за обектите – общинска собственост, които не са преустановили дейността си.

Към предложението ще бъде приложен подробен списък на обектите по т. 1 и 2.

Предложението ще бъде разгледано от Общинския съвет на първото заседание след отмяната на извънредното положение.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg