English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[24.03.2020]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Уважаеми съграждани,

Задължително е спазването на противоепидемичните мерки, наложени със Заповед №РД-01-124 от 13 март 2020 г., допълнена със заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г. и Заповед №РД-01-144 от 22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

През последните два дни се наблюдава неглижиране на забраната за консумиране на кафе и напитки на място, т.е. в търговски обекти (магазини, бензиностанции, лавки, заведения, гишета и други) или непосредствено пред тях на групи.

Обръщаме Ви внимание, че всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност, трябва да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта де се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата.

Забранено е всяко струпване на хора пред магазини за храни, аптеки, банки, банкомати и други, като е задължително дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата.

Съгласно чл. 209а от Закона за здравето, който наруши или не изпълни въведени с акт на министъра на здравеопазването или на директора на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер на 5 000 лева. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер на 15 000 лева.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg