Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.03.2020]

ПРЕДПИСАНИЕ НА РЗИ ГР.БЛАГОЕВГРАД ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Предписание № 110/ 20.03.2020 г. на РЗИ гр.Благоевград за задължителни противоепидемични мерки към работодателите:

.

Работодателят, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведе дистанционна форма на работа за работниците/служителите си. Когато това е невъзможно, работодателят организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на работници/служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Изискванията важат за всички работодатели.

Продължителност на мерките: до обявяване на край на извънредното положение.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg