English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[21.03.2020]

ПРЕДПИСАНИЕ НА РЗИ ГР.БЛАГОЕВГРАД ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Предписание № 110/ 20.03.2020 г. на РЗИ гр.Благоевград за задължителни противоепидемични мерки към работодателите:

.

Работодателят, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да въведе дистанционна форма на работа за работниците/служителите си. Когато това е невъзможно, работодателят организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на работници/служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Изискванията важат за всички работодатели.

Продължителност на мерките: до обявяване на край на извънредното положение.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg