English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[19.03.2020]

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА И ПРИДВИЖВАНЕТО НА ЛИЦА НАД 60 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Със Заповед №РД-01-139 от 19 март 2020 година на министъра на здравеопазването се изменя заповед №РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г., както се създава нова точка 1а, а именно:

.

1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg