English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[18.03.2020]

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

З А П О В Е Д

.

№203

.

Гоце Делчев, 18 март 2020 г.

.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 4 и 5 от Закона за здравето, предвид препоръките на Националния оперативен щаб, заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. и заповед №РД-01-130/17.03.2020 г., двете на Министъра на здравеопазването,

.

Н А Р Е Ж Д А М:

.

І. Допълвам раздел І-ви на заповед №197 от 16.03.2020 г. на кмета на общината с нови точки 7, 8 и 9, както следва:

„7. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

8. Пред търговските обекти да не разполагат щендери, маси и други за излагане на стоки, плодове и зеленчуци.

9. Преустановява се ползването на улични автомати за напитки.“

ІІ. Забранява се събирането на повече от две непълнолетни лица на обществени места – паркове, градинки, дворове на училища и детски градини, спортни площадки и други.

ІІІ. Забранява се излизането на непълнолетни лица за времето от 20.00 ч. до 08.00 ч. без основателна причина – посещение на личен лекар, лечебно заведение, аптека и магазин за хранителни стоки.

ІV. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината.

V. Препис от заповедта да се връчи на кметове и кметски наместници, заместник-кметове, секретар на община, началника на РУ на МВР – Гоце Делчев за сведение и изпълнение.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

Кмет на община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg