Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[13.03.2020]

ОТМЕНЯТ СЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.

На заседание на Председателският съвет, свикан от председателя на Общински съвет Гоце Делчев – Димитър Балтаджиев, бе взето единодушно решение да бъдат отменени заседанията на комисиите, както и предстоящите заседания на Общинския съвет през месец март 2020 година.

Общински съвет-Гоце Делчев, при необходимост и по указания на държавните органи има готовност да заседава незабавно за решаване на важни и неотложни въпроси, касаещи жителите на Община Гоце Делчев.

С оглед гореизложеното и при спазване препоръките на здравните власти, постоянните комисиите към Общински съвет-Гоце Делчев, при необходимост ще заседават онлайн.

Решението е в изпълнение указанията на: Министерството на здравеопазването, кризисния щаб на Министерски съвет и решението на Народното събрание поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

ДИМИТЪР БАЛТАДЖИЕВ

Председател на ОбС

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg