English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[13.03.2020]

ОТМЕНЯТ СЕ ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020 Г.

На заседание на Председателският съвет, свикан от председателя на Общински съвет Гоце Делчев – Димитър Балтаджиев, бе взето единодушно решение да бъдат отменени заседанията на комисиите, както и предстоящите заседания на Общинския съвет през месец март 2020 година.

Общински съвет-Гоце Делчев, при необходимост и по указания на държавните органи има готовност да заседава незабавно за решаване на важни и неотложни въпроси, касаещи жителите на Община Гоце Делчев.

С оглед гореизложеното и при спазване препоръките на здравните власти, постоянните комисиите към Общински съвет-Гоце Делчев, при необходимост ще заседават онлайн.

Решението е в изпълнение указанията на: Министерството на здравеопазването, кризисния щаб на Министерски съвет и решението на Народното събрание поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

ДИМИТЪР БАЛТАДЖИЕВ

Председател на ОбС

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg