English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[09.01.2020]

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2020 Г. Е 33 842 120 ЛВ.

Публично обсъждане на проекто - бюджета за 2020 година на община Гоце Делчев се проведе днес. На него присъстваха кметът на общината Владимир Москов, директорът на Дирекция „Финансово-стопански дейности“ Йорданка Ендрева, главният счетоводител на общината Антоанета Пенкова, Асан Имамов – началник отдел „Местно икономическо развитие и проекти“, инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция „Устройство на територията“, Мария Грозданова – началник отдел „Местни данъци и такси“ и Костадин Харисков – специалист „Младежки и спортни дейности“. Кметът Владимир Москов обясни, че бюджетът за следващата година е балансиран и в него са осигурени средства за всички дейности в общината. Проекто -бюджетът на община Гоце Делчев за 2020 г. възлиза на 33 842 120 лв. От тях приходите с държавен характер са 22 772 000 лв., а тези с общински характер – 11 070 120 лв., като от тях собствените приходи на общината се очаква да бъдат 6 951 533 лв. Предвидената целева субсидия за капиталови разходи в бюджета на община Гоце Делчев за 2020 година е 546 500 лв. И през следващата година продължава активната работа на общинското ръководство по привличане на млади лекари, които да останат на работа в гоцеделчевската болница. За целта, от няколко години е създаден специален фонд за подпомагане на специализанти, които след това имат ангажимента да работят в МБАЛ „Иван Скендеров“. Към момента лекарите – специализанти, които са подпомагани по тази програма са 15. През 2020 година се очаква да приключат няколко много важни проекти на община Гоце Делчев, като един от тях е ремонт на образователната инфраструктура, чрез който ще бъдат обновени Второ ОУ и детските градини „Радост“ и „Калинка“.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg