Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.11.2019]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Гоце Делчев кани представителите на всички заинтересовани страни и целеви групи да вземат участие в публично обсъждане относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр. Гоце Делчев.

Проектът е включен в Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР).

Проектното предложение предвижда реконструкция на съществуваща общинска сграда в бившата казарма за обособяване на 30 бр. социални жилища, включително оборудване и обзавеждане. Целта на проекта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение; осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.

Публичното обсъждане ще се състои на 22.11.2019г. (петък) от 10.30 часа в залата на Общински съвет, намираща се на ул. „Царица Йоанна“ №2, ет.1.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg