English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[15.11.2019]

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Гоце Делчев кани представителите на всички заинтересовани страни и целеви групи да вземат участие в публично обсъждане относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр. Гоце Делчев.

Проектът е включен в Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР).

Проектното предложение предвижда реконструкция на съществуваща общинска сграда в бившата казарма за обособяване на 30 бр. социални жилища, включително оборудване и обзавеждане. Целта на проекта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение; осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение. Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.

Публичното обсъждане ще се състои на 22.11.2019г. (петък) от 10.30 часа в залата на Общински съвет, намираща се на ул. „Царица Йоанна“ №2, ет.1.

.

.

ВЛАДИМИР МОСКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg