Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail obshtina@gotsedelchev.bg

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[03.07.2009]

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Днес в гр.Гоце Делчев бе подписан договор за изпълнение на строителството на обект: Обособяване на Дом за стари хора гр.Гоце Делчев. Обектът се финансира от Министерството на труда и социалната политика, чрез проект "Красива България". За сумата от 535 000 лева ще бъде реконструирана неизползваема общинска сграда, намираща се на територията на бившата казарма в гр.Гоце Делчев. Предвидени са средства за цялостен вътрешен и външен ремонт, обновяване на триетажната сграда, като ще бъда изградени и външен асансьор и котелно, ще бъде облагородено дворното пространство, оформени алеи и места за отдих и разходки. Осигурени са и средства за доставка на оборудване и обзавеждане. Капацитет на дома е за 25-30 възрастни самотни хора и съгласно договора за строителство ще е готов и въведен в експлоатация до 30 ноември 2009 година.

С реализирането на обекта Община Гоце Делчев ще предложи нова социална услуга на гражданите си и особено на хора от уязвимите групи, каквито са самотно живеещите възрастни. В момента най-близкият до общината дом за възрастни е в гр.Разлог, като в него има настанени и хора от региона на Г.Делчев, а също и много чакащи за настаняване.

Това е третият социален проект за последните две години, в който общината печели финансиране от Министерство на труда и социалната политика. През 2008г. бе изградена пристройка на детската градина в с.Брезница за детска ясла на стойност 312 000 лв. В момента се изгражда и "Защитено жилище" в гр.Гоце Делчев на стойност 345 000 лв., осигурени от социалното министерство чрез СИФ.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg


https://www.livechatalternative.com/