English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


имейл: obshtina@gotsedelchev.bg

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Новини от община Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[02.07.2009]

ПЪРВА КОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

Кметът Владимир Москов направи първа копка

Днес стартира строителството по проект "Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Гоце Делчев".

Извършена бе символична първа копка и отслужен водосвет от Неврокопския викарий Данаил. На тържественото стартиране на проекта присъстваха кмета на общината Владимир Москов, кметовете на селата Мосомище, Буково, Делчево и Лъжница, заместник кметове, секретар и служители от Общинска администрация, общински съветници, медии и граждани.

Проектът е един от най-големите в община Гоце Делчев на стойност 4 млн. и 870 хиляди лева. Финансирането е осигурено по Оперативна програма „Регионално развитие „ на Европейския съюз. В рамките на проекта ще бъдат реконструирани 12.387 км.общински пътища - 6,7 км. от пътя гр.Гоце Делчев - с.Делчев; един километър до село Мосомище; разклонението от село Корница до Лъжница и отбивката от главния път гр.Гоце Делчев - гр.Благоевград до село Буково.

Пътните отсечки трябва да бъдат готови до лятото на 2010 година.

Изпълнител на строителството е "Пирин-Неврокоп" ООД, избран след проведена процедура по ЗОП.

За правилното изпълнение на строителството ще отговаря строителния надзор - "Консултантска инженерна група" ООД.

Кметът Владимир Москов запозна присъстващите с целта, дейностите и резултатите от изпълнението на проекта.

С реализирането на проекта ще се увеличат възможностите за устойчиво развитие на региона, ще се подобри туристическата привлекателност, ще се повиши безопасността на движението и намали риска от ПТП.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by www.domino.bg