English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


ЕИК по БУЛСТАТ 000024745


централа
088 800 60 80
0751 97 008


факс 0751 97 005


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от община Гоце Делчев

18.11.2020

З А П О В Е Д № 717 ОТ 18.11.2020 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д . №717 . Гоце Делчев, 18.11.2020 г. . На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и мастната администрация и т. 26 от Заповед № РД-01-655/13.11.2... [Пълен техт]

12.11.2020

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ПЕРИОДА ОТ 00.00 Ч. НА 13.11.2020 Г. ДО 30.11.2020 Г.

1. Преустановяване провеждането на групови празненства на закрито (в т.ч. чествания, сватби, годежи, кръщенета и други). 2. Сключването на граждански бракове се осъществява в присъствието на съответн... [Пълен техт]

10.11.2020

190 ПОТРЕБИТЕЛИ В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СЕ ОБСЛУЖВАТ ПО ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ОТ COVID 19

От месец април 2020 г. Общинската администрация изпълнява проект № BG05M9ОP001-2.101-0055-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев“, Компонент 3, финансиран от ... [Пълен техт]

03.11.2020

ЗАПОВЕД № 679 ОТ 03.11.2020 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д . № 679 . Гоце Делчев, 03 ноември 2020 г. . . Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на община... [Пълен техт]

02.11.2020

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Срокът за набиране на преброители се удължава до 16 ноември 2020 г. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 или получени в Информационния център за админис... [Пълен техт]

28.10.2020

ЗАПОВЕД № РД-01-626/27.10.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, С КОЯТО ВЪВЕЖДА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ СЧИТАНО ОТ 29.10.2020 Г. ДО 12.11.2020 Г.:

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., с която въвежда противоепидемични мерки на територията на Р България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.: . * Преустан... [Пълен техт]

26.10.2020

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Със Заповед № РД-01-973 от 25.10.2020 г. на директора на Регионална здравна инспекция-Благоевград се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград за период от 14 дни,... [Пълен техт]

22.10.2020

ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

З А П О В Е Д №659 Гоце Делчев, 22.10.2020 г. . . . На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във т. 18 от заповед... [Пълен техт]

ЗАПОВЕД № 660 ОТ 22.10.2020 Г. ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ПАЗАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д . №660 . Гоце Делчев, 22.10.2020 г. . . . На основание чл. 44, ал. 1, т. 2, 4 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във т. 18 от з... [Пълен техт]

20.10.2020

ЗАПОВЕД № 655 ОТ 20.10.2020 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОВИД-19 В ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

З А П О В Е Д . № 655 . Гоце Делчев, 20 октомври 2020 г. . . Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в община Гоце Делчев и област Благоевград, увеличения брой на жителите на общ... [Пълен техт]

ТВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ!!!

Уважаеми съграждани, изправени сме пред голямо предизвикателство, с което можем да се справим единствено заедно с отговорност и дисциплина. Общинския кризисен щаб, апелира към гражданите за отговорно... [Пълен техт]

КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

На територията на община Гоце Делчев ще се извършват ежедневни проверки за спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19 от органите на Регионална здравна инспекция-Благоев... [Пълен техт]

19.10.2020

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 108 -ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ГРАДА

На паметния 18 октомври през 1912 година, идва краят на петвековното робство в този изтерзан край. След ожесточени, кървави и продължителни борби, Неврокоп е освободен. Словата на големия български п... [Пълен техт]

Архив на новините

COVID-19

COVID-19
Въпроси и отговори

Галерии
Валутни курсове

• на БНБ от 14.09.2020:

1 USD = 1.64688 BGN

1 GBP = 2.12152 BGN

1 CHF = 1.81634 BGN

• на ЕЦБ от 14.09.2020:

1 EUR = 1.1876 USD

1 EUR = 0.9219 GBP

1 EUR = 1.0768 CHF

1 EUR = 1.9558 BGN

hosted by bulgaria.domino.bg