English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Почетни граждани на град Гоце Делчев

 

1999 г. ___________________________________

Николай Добрев - посмъртно, за неговия личен принос в цялостното социално-икономическо и духовно развитие на Гоцеделчевския край и исторически заслуги за мирното развитие на демократичните процеси в Република България. (решение на ОС № 443 от 29.04.1999 г.)

 

Запрю Икономов - главен художествен ръководител на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци - за големия принос в съхраняване и популяризиране фолклора на Неврокопския край и във връзка със 70-годишнината от рождението му и 40 години творческа дейност. (решение на ОС № 472 от 29.07.1999 г)

 

2005 г. ___________________________________

Иван Марков – историограф и краевед - за многобройните заслуги към гр. Гоце Делчев и жителите му, свързани с изследване, съхраняване и популяризиране на историческата памет на Неврокопския край. (решение на ОС № 197 от 20.04.2005 г.)

 

Николина Чакардъкова – изпълнител на български фолклор - за особен принос в популяризиране на фолклорното богатство на Гоцеделчевския регион чрез своите песни и творчество. (решение на ОС № 198 от 20.04.2005 г.)

 

2006 г. ___________________________________

Йозеф Хофман - представител на Немската хуманитарна организация “Коршенбройх”, Германия - за личен принос в осъществяването на голямата дарителска дейност на Немската хуманитарна организация в помощ на здравните, детски и учебни заведения в община Гоце Делчев. (решение на ОС № 305 от 30.05.2006 г.)

 

Сократис Димитриадис - гражданин на Република Гърция - за изключителни заслуги за развитието на българо-гръцкото икономическо и културно сътрудничество, за разширяването на приятелските отношения между народите на Република България и Република Гърция. (решение на ОС № 306 от 30.05.2006 г.)

 

Бертрам Ролман - управител на “Пирин-текс” ЕООД гр.Гоце Делчев - за изключителни заслуги в икономическото развитие на община Гоце Делчев и подпомагане на социалната дейност, образованието, културата и спорта. (решение на ОС № 307 от 30.05.2006 г.)

 

2013 г. ___________________________________

Фридхелм Ло - гражданин на Федерална Република Германия: за безкористната му дейност и изключителните заслуги в подпомагане на хора с увреждания в община Гоце Делчев и изграждането на необходимата материална база. (Решение № 258 от 25.06.2013 г. на Общински съвет)

 

Дитер Хапел - гражданин на Федерална Република Германия: за безкористната му дейност и изключителните заслуги в подпомагане на хора с увреждания в община Гоце Делчев и изграждането на необходимата материална база. (Решение № 258 от 25.06.2013 г. на Общински съвет)

 

Йоханес Паннин - гражданин на Федерална Република Германия: за безкористната му дейност и изключителните заслуги в подпомагане на хора с увреждания в община Гоце Делчев и изграждането на необходимата материална база. (Решение № 258 от 25.06.2013 г. на Общински съвет)

 

2015 г. ___________________________________

Йохана Мюлер - гражданин на Федерална Република Германия: за безкористната й дейност и изключителните заслуги в областта на здравеопазването и социалната сфера в община Гоце Делчев (Решение № 567 от 29.04.2015 г. на Общински съвет)

 

Готфрид Мюлер - гражданин на Федерална Република Германия: за безкористната му дейност и изключителните заслуги в областта на здравеопазването и социалната сфера в община Гоце Делчев (Решение № 567 от 29.04.2015 г. на Общински съвет)

 

2016 г. ___________________________________

Зафир Тодоров Кънчев – посмъртно, за неуморната му и безценна изследователска и етнографска дейност, съхранила местния фолклор и традиции, и за създадения от него, преди 70 години в град Гоце Делчев (Неврокоп), първи в България самодеен ансамбъл за народни песни и танци (Решение на ОС № 140 от 05.05.2016 г.)

 

2017 г. ___________________________________

Нахит Джевдет Зия – посмъртно, за изключителния му принос като държавник в интерес на община Гоце Делчев. (Решение на ОС № 421 от 28.11.2017.)

 


Галерии
ГКПП Илинден
Валутни курсове

• на БНБ от 23.05.2019:

1 USD = 1.75584 BGN

1 GBP = 2.22001 BGN

1 CHF = 1.74254 BGN

• на ЕЦБ от 24.05.2019:

1 EUR = 1.1187 USD

1 EUR = 0.8832 GBP

1 EUR = 1.1215 CHF

1 EUR = 1.9558 BGN

hosted by bulgaria.domino.bg