English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

 

Проект: УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТРАНГРАНИЧНИЯ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – КРАТОВО КАТО АТРАКТИВНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

 

 

През 2008–2009 г. Община Гоце Делчев се реализира проект "Съвместни дейности за устойчиво развитие на трансграничия регион Гоце Делчев – Кратово, като атрактивна туристическа дестинация". Стойността на проекта е 245 056 евро, при 100% финансиране от Програма ФАР "Добросъседство" BG 2005/017-456.01&05MAC02/02-Схема за устойчиво развитие.

 

Съвместно с Община Кратово (Бивша Югославска Република Македония) бяха реализирани дейностите по проекта, целящи да подобрят туристическата инфраструктура и използването й за трансгранични инициативи, разширяване трансграничните контакти на различни нива, създаване предпоставки за устойчиво развитие на регионите.

 

По проекта се реновира площадното пространство в с.Делчево, изградиха се допълнителни съоръжения на обновения площад – паркинг места, обществена тоалетна, предпазни парапети, панорамна площадка, пейки и озеленяване. Организира се и се проведоха фестивал "Културните традиции и занаяти в регионите Гоце Делчев и Кратово", съвместни партньорски семинари и кръгли маси за установяване на контакти и разработване на инициативи за съвместни туристически продукти и дейности.

 

Целевите групи по проекта са туристическия сектор в двете общини, културни и занаятчийски организации, като музеи, фолклорни групи, занаятчии, общинските администрации и гражданите на двете общини.

 

Повече за с. Делчево: www.delchevovillage.hit.bg

 


Галерии
Валутни курсове

• на БНБ от 20.11.2019:

1 USD = 1.76854 BGN

1 GBP = 2.28178 BGN

1 CHF = 1.78175 BGN

• на ЕЦБ от 20.11.2019:

1 EUR = 1.1059 USD

1 EUR = 0.8572 GBP

1 EUR = 1.0977 CHF

1 EUR = 1.9558 BGN

hosted by bulgaria.domino.bg