English

Alternative content

Get Adobe Flash player

 Презентация
 Новини
 Обществени поръчки
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа: 088/800 60 80


факс: 088/984 86 85


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Галерии
Търгове, конкурси, обществени поръчки

РАЗЯСНЕНИЯ ДО УЧАСТНИЦИ-открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Реконструкция на улична и водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с.Борово, с.

Протокол от 29.07.2014 г. и Решение № 38 от 30.07.2014 г. за оценка и класиране на оферти в открита процедура с предмет "Периодична доставка на готова храна по диети за нуждите на Дом за стари хо

Публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект „Оптимизиране на структурата на общ

Валутни курсове

• на БНБ от 31.07.2014:

1 USD = 1.46187 BGN

1 GBP = 2.46699 BGN

1 CHF = 1.60722 BGN

• на ЕЦБ от 31.07.2014:

1 EUR = 1.3379 USD

1 EUR = 0.7928 GBP

1 EUR = 1.2169 CHF

1 EUR = 1.9558 BGN

hosted by bulgaria.domino.bg