Bulgarian

 Maps

Contacts

Municipality of
Gotse Delchev

2 Tsaritsa Yoanna Str.


PBX +359 88 8006080


Fax +359 88 9848685


Local taxes and fees
+359 88 4836743
+359 751 95075


e-mail oba@gocenet.net

Search

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[05.09.2019]

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

През тази седмица в община Гоце Делчев започна предоставянето на социални услуги по проект: № BG05M9OP001-2.040-0036-С01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев". Финансирането е на стойност 170 255 лв., осигурено по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Проектът е насочен към нуждите на хората с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За период от 12 месеца, включените в проекта ще получават в домашна среда здравно-социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител. За целта по проекта се назначават медицински сестри, домашни санитари, психолог и рехабилитатор. Ще бъде закупено медицинско оборудване, подходящо за мобилна употреба - апарати за измерване на витални показатели, електрокардиограф, специализирано оборудване за рехабилитационни процедури в домашни условия: тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долни и горни крайници. Ще бъде осигурен и нов лек автомобил за персонала осигуряващ патронажните грижи. Документи за включване в проекта се подават в Информационния център на Общинска администрация – гр. Гоце Делчев.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg