English

 Презентация
 Новини
 Търгове
 Съобщения
 Актове по ЗУТ
 Карти
 Галерия
 Форум

Контакти

Община
Гоце Делчев

ул. "Царица Йоанна" 2


централа
088 800 60 80


факс 088 984 86 85


Местни данъци и такси
088 483 67 43
0751 950 75


e-mail: oba@gocenet.net

Сигнали

0888006080 Телефон за подаване на сигнали за нарушения по Наредба № 1

Търсене

Пожарна безопасност и защита на населението

Новини от Гоце Делчев

<< ВСИЧКИ НОВИНИ

[05.09.2019]

НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

През тази седмица в община Гоце Делчев започна предоставянето на социални услуги по проект: № BG05M9OP001-2.040-0036-С01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Гоце Делчев". Финансирането е на стойност 170 255 лв., осигурено по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Проектът е насочен към нуждите на хората с увреждания и възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За период от 12 месеца, включените в проекта ще получават в домашна среда здравно-социални услуги, съобразени с индивидуалните потребности на всеки потребител. За целта по проекта се назначават медицински сестри, домашни санитари, психолог и рехабилитатор. Ще бъде закупено медицинско оборудване, подходящо за мобилна употреба - апарати за измерване на витални показатели, електрокардиограф, специализирано оборудване за рехабилитационни процедури в домашни условия: тренажор за пасивна и активна рехабилитация на долни и горни крайници. Ще бъде осигурен и нов лек автомобил за персонала осигуряващ патронажните грижи. Документи за включване в проекта се подават в Информационния център на Общинска администрация – гр. Гоце Делчев.

<< ВСИЧКИ НОВИНИ | АРХИВ НА НОВИНИТЕ

hosted by bulgaria.domino.bg